-Ενεργός Γήρανσης και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γoνεών-

Φιλοσοφία Προγράμματος

Το Κ.Π.Ε.Π. έχει σαν αρχή της δημιουργίας και λειτουργίας του τη Δια Βίου Μάθηση. Με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επιπέδου, εθνικότητας, θρησκείας. Με την εμπειρία των οχτώ χρόνων της λειτουργίας του έχει εκπαιδεύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του πολίτη.

Το Κ.Π.Ε.Π. λοιπόν  δημιούργησε και τον τομέα: «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας» με ομάδα – στόχο την Τρίτη ηλικία.

Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, του οποίου οι εκπαιδευτικές ανάγκες, συχνά αγνοούνται. Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, η ραγδαία αλλαγή των δεδομένων της καθημερινότητας, οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση,  η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, κάνουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να νιώθουν όλο και περισσότερο εκτός πλαισίου, ανήμποροι να «εναρμονιστούν» με το σύγχρονο κόσμο. Οι επιπτώσεις στον ψυχισμό, την κοινωνικοποίηση και την ευρύτερη υγεία τους πληθαίνουν όσο δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την εποχή τους. Η ενδυνάμωση των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας στην κατεύθυνση μιας υγιούς, ανεξάρτητης και ενεργούς διαβίωσης θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας που θα απενεργοποιηθούν.

Tο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών συνεργάζεται με τον Toμέα Τρίτης Ηλικίας της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELP ΗELLAS στην ειδική θεματική ενότητα:  «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας» με σκοπό τη δημιουργία εθνικού δικτύου Ενεργών Πολιτών Τρίτης Ηλικίας. Θα αφορά τη δικτύωση των ενεργών πολιτών τρίτης ηλικίας πανελλαδικά μέσω της δημιουργία παραρτημάτων σε όλη τη χώρα για υποστήριξη ατόμων άνω των 60 ετών για θέματα που τους απασχολούν. Επιπρόσθετα, επιμέρους στόχοι θα είναι η ενίσχυση της Ενεργούς Γήρανσης και της Διαγενεακής Συνεργασίας μέσω της Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης, Δημιουργικής Απασχόλησης, Ενεργούς δράσης στην Κοινότητα.

Προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το προτεινόμενο Πρόγραμμα

Σκοπός Προγράμματος

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργός γήρανση του πληθυσμού και η Διαγενεακή αλληλεγγύη μέσα από την ενημέρωση, υποστήριξη, ενεργοποίηση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας για μία Υγιή, Ενεργή, Δημιουργική Ζωή.

Στόχοι Προγράμματος

Ι. Γνωστικοί

 • Α. γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα χαρακτηριστικά της Τρίτης ηλικίας, ( σωματικά, ψυχολογικά, κίνδυνοι, πλεονεκτήματα)

 • Β. Να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα που τους αφορούν( υγεία (ψυχική, σωματική, συναισθηματική)δραστηριότητες, ενεργή συμμετοχή)

 • Γ. Να γνωρίσουν νέα δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να συνδεθούν με τους συνομηλίκους τους αλλά και με τις νεότερες γενιές.

 • Δ. Γνώσεις γύρω από τα θέματα της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ευημερίας

 • Ε. Γνώσεις για περιβάλλοντα και τρόποι διασύνδεσης τους με κοινωνικά περιβάλλοντα

ΙI. Δεξιοτήτων

 • Α. Απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας ( λεκτική, έκφραση συναισθήματα)

 • Β. Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, συνεργατικότητας σε προσωπικό, κοινωνικό επίπεδο.

 • Γ. Δεξιότητες για τη διαχείριση δύσκολων προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών συγκρούσεων και προβλημάτων.

 • Δ. Δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών

 • Ε. Δεξιότητες εθελοντισμού

 • ΣΤ. Δεξιότητες για να μεριμνεί την υγεία του και την ασφάλειά του

 • Ζ. Συμμετοχής στα πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα, δημιουργικής έκφρασης

 • Η. Δεξιότητες να δίνει νόημα στη ζωή του

ΙΙΙ. Θετικές Στάσεις- Συμπεριφορές

 • Το πρόγραμμα στοχεύει να τροποποιήσει τις στάσεις και συμπεριφορές των συμμετεχόντων ώστε να αλλάξουν την οπτική τους απέναντι στη Νοηματοδότηση και  στους διαφόρους τομείς της ζωής τους (υγεία, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, τεχνολογία, εθελοντισμός…)

 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Άτομα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι εκείνες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα δομηθεί θεματικές ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα

i. Γνώσεις για τη θεωρητική εκπαίδευση.

ii. Δραστηριότητες και πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων- ικανοτήτων σε θέματα που έχει καθορίσει η διερεύνηση αναγκών της ομάδας –στόχο.

iii. Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών κατά τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.

Θεματικές ενότητες

 • Χαρακτηριστικά της Τρίτης ηλικίας
 • Βιολογική, ψυχολογική & κοινωνική Υγεία
 • Χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, επίδραση στην Υγεία και την καθημερινότητά τους
 • Επικοινωνία στην Τρίτη ηλικία (συγκρούσεις, χάσμα γενεών)
 • Αντιμετώπιση αλλαγών στο σώμα και στη ζωή
 • Αντιμετώπιση του  άγχους και διαχείρισης της καθημερινότητας
 • Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων ( επικοινωνία, συγκρούσεις, χάσμα γενεών)
 • Καταγραφή και γνωριμία με τρόπους και πρακτικές που βοηθούν στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων (Τρόποι πρόληψης, αποφυγής  και καταπολέμησης της παραμέλησης και κακοποίησης, Δημιουργική Απασχόληση, Ιατροφαρμακευτική Υποστήριξη, Εκμάθηση βασικών τεχνολογικών γνώσεων, Ευκαιρίες για κοινωνικών επαφών…)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όπως έχουν καταδείξει σχετικές έρευνες πάνω στο θέμα, η εκπαίδευση των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας μπορεί να συνεισφέρει στην κατεύθυνση ενίσχυσης  της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας καθώς και αύξηση της την προσωπική ανθεκτικότητας και ικανοποίησης. Όταν  ικανοποιούνται  οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των ηλικιωμένων, επέρχονται ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους (κατακόρυφη άνοδος των  δεικτών  ψυχικής  και  σωματικής  ευεξίας)  όσο  και  για  τον  κοινωνικό τους   περίγυρο.

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter μας

Μείνετε ενήμεροι για τα νέα προγράμματα, τις δράσεις και τα νέα μας!

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπάθησε ξανά αργότερα.