Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού σας ενημερώνει ότι το αίτημα σας για επιχορήγηση δράσης σας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα  που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (έως 18 ετών)  εγκρίθηκε από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό.

Διάρκεια ισχύος του προγράμματος: Οκτώβριος 2021-Δεκέμβριος 2021
Ομάδα στόχου: παιδιά 12-16 ετών

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων/εργαστηρίων βασικών γνώσεων τεχνών (δημιουργική γραφή, θέατρο/έκφραση, ζωγραφική/εικονογράφηση, μουσική) με θεματικό άξονα ρατσισμός/ξενοφοβία/πόλεμος. Το θεωρητικό πλαίσιο θα εξελίσσεται και θα αφομοιώνεται μέσα από την παραγωγή ενός σύνθετου πολυμεσικού προϊόντος με δημιουργίες των εκπαιδευόμενων και θα καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο τελικό προϊόν.