Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που επηρεάζει βαθιά τη ζωή του ανθρώπου. Αν και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πόνο που μας προκαλούν αυτές οι εμπειρίες, μπορούμε, να  μάθουμε να τις αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά και να διευκολύνουμε την προσαρμογή της απώλειας στη ζωή μας.

Το Κ.Π.Ε.Π., αναγνωρίζοντας την ανάγκη του ατόμου τόσο να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του όσο και για στήριξη, δημιούργησε τη Συμβουλευτική Υποστήριξη για θέματα Πένθους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές με τηλεφωνική επικοινωνία.

Μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης στόχοι μας είναι το άτομο να μπορέσει να κατανοήσει τη νέα πραγματικότητα μετά την απώλεια και να αντιληφθεί τα συναισθήματα του, ώστε να μπορέσει να πενθήσει με υγιή τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας, για να νιώσετε καλύτερα. Είμαστε κοντά σας!