Δημιουργική Γραφή Ι

 Γιατί κάποιος να παρακολουθήσει το τμήμα Δημιουργικής Γραφής; Οι κύκλοι σπουδών σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η μέγιστη σημασία στο πάθος για τη γραφή, την αγάπη για τα βιβλία και κυρίως στην έκφραση συναισθημάτων.  Σχεδιάστηκαν για όλους εσάς που έχετε το «μεράκι» για δια βίου μάθηση, για όλους εσάς που θέλετε να εκπληρώσετε όνειρα και για όλους εσάς που θέλετε να «σεργιανίσετε» στη γνώση, υπάρχουν και κάποια μονοπάτια χωρίς αποστάσεις και μάσκες…και ας λέγονται «εξ αποστάσεως».  Καιρός λοιπόν να τα ακολουθήσετε!!!  Η Δημιουργική Γραφή ως τρόπος έκφρασης Τι γίνεται όταν αυτό που θέλεις να πεις πηγάζει από την [...]