Ιδρύεται Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

Το «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας» αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία του Τομέα Τρίτης Ηλικίας της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS και του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών (Κ.Π.Ε.Π.). Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ενεργός γήρανση του πληθυσμού και η Διαγενεακή αλληλεγγύη μέσα από την ενημέρωση, υποστήριξη και ενεργοποίηση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας για μία Υγιή, Ενεργή και Δημιουργική Ζωή. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, του οποίου οι εκπαιδευτικές ανάγκες, συχνά αγνοούνται. Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, κυρίως αυτή την περίοδο της πανδημίας, η ραγδαία αλλαγή των δεδομένων της καθημερινότητας, η οικονομική κρίση, η [...]