Διαλέξεις Έτους 2020-2021:
Τομέας: Ψυχολογία
Διαλέξεις Έτους 2019-2020:
Τομέας: Η Ψυχολογία της Διαπραγμάτευσης
Τομέας: Μανατζμεντ


Διαλέξεις Έτους 2018-2019:
Τομέας: Αυτογνωσία Α’ Επιπέδου


Διαλέξεις Έτους 2017 – 2018:
Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας 2017-2018


Διαλέξεις Έτους 2016 – 2017:
Τομέας: Ψυχολογία – Κοινωνιολογία 2016 – 2017