ΤΟΜΕΑΣ: Βιωματική Ψυχολογία Νέστου

Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022

Πρόγραμμα Εισηγήσεων Βιωματικής Ψυχολογίας Νέστου, Κυριακή

Κ.Π.Ε.Π.

Εισηγήτρια: Σοφία Γεωργιάδου

Για την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Αίτηση Συμμετοχής

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης

α/α

Ημερομηνία

Ώρα

1

31/10/2021

19:00 – 21:00

2

07/11/2021

19:00 – 21:00

3

21/11/2021

19:00 – 21:00

4

05/12/2021

19:00 – 21:00

5

09/01/2022

19:00 – 21:00

6

23/01/2022

19:00 – 21:00

7

06/02/2022

19:00 – 21:00

8

13/03/2022

19:00 – 21:00

9

20/03/2022

19:00 – 21:00

10

03/04/2022

19:00 – 21:00

11

17/04/2022

19:00 – 21:00

12

29/05/2022

19:00 – 21:00