3ήμερη οδική εκδρομή, 27-29 Οκτωβρίου 2017
Λίμνη Πλαστήρα – Μετέωρα

Καρδίτσα 10/2018