ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κ.Π.Ε.Π.

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ομάδας Ψυχολογίας Βέροιας

Εισηγήτρια: Σοφία Γεωργιάδου

Για την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Αίτηση Συμμετοχής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

1

06/11/2021

19:00 έως 21:00

2

20/11/2021

19:00 έως 21:00

3

04/12/2021

19:00 έως 21:00

4

08/01/2022

19:00 έως 21:00

5

22/01/2022

19:00 έως 21:00

6

05/02/2022

19:00 έως 21:00

7

12/03/2022

19:00 έως 21:00

8

19/03/2022

19:00 έως 21:00

9

02/04/2022

19:00 έως 21:00

10

16/04/2022

19:00 έως 21:00

11

28/05/2022

19:00 έως 21:00

12

04/06/2022

19:00 έως 21:00