Διαλέξεις Εξ’Αποστάσεως Μαθημάτων Έτους 2021-2022

Τομέας: Αυτοβελτίωση

Τομέας: Αυτογνωσίας Κοζάνης

Τομέας: Πανελλήνιο Δημιουργικής Γραφής

Τομέας: Δημιουργική Γραφή Α’ Κύκλος Καβάλας

Τομέας: Δημιουργική Γραφή Β’ Κύκλος Καβάλας

Τομέας: Δημιουργική Γραφή Γ’ Κύκλος Κοζάνης

Τομέας: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Τομέας: Ταξίδι Εσωτερικής Ενέργειας και Αφύπνισης

Τομέας: Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης Νέστου

Τομέας: Υγεία & Αντιγήρανση

Τομέας: Ψυχολογία

Τομέας: Ψυχολογία – Αυτοβελτίωση Αστυπάλαιας

 

Διαλέξεις Εξ’Αποστάσεως Μαθημάτων Έτους 2020-2021

Τομέας: Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης

Τομέας: Αυτοβελτίωση Ψυχολογίας

Τομέας: Ηλετρονικό Εμπόριο

Τομέας: Δημιουργική Γραφή

Τομέας: Συμβουλευτική Γονέων