Η αναπόφευκτη αποχώρηση της κ. Καζαντζίδου από τη θέση της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων,
εξαρτημένη  σχέση εργασίας, με χρονική διάρκεια από τον Σεπτέμβρη 2017 έως Ιούνιο 2018,
έλαβε χώρα αφενός διότι δεν ανταποκρίθηκε στις εργασίες που της ανατέθηκαν και προβλεπόταν
στο συμφωνητκό συνεργασίας του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών και της ίδιας αφετέρου
στα προβλήματα που δημιούργησε με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της στους συντονιστές κ.κ. Χρυσοπούλου Σταυρούλα, Μουρουζίδου Σοφία, Γιαννούση Γιώργο και το μέλος του Δ. Σ. κ. Χατζηνικολάου Σοφία.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ